• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

โรคอัลไซเมอร์

Started by Joe524, January 17, 2023, 06:03:40 PM

Previous topic - Next topic

Joe524

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรม
 
อัลไซเมอร์เป็นภาวะที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอซึ่งส่งผลต่อความจำและทักษะการคิด เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นกลุ่มของสภาวะที่ทำให้สมองเสียหาย

โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการสร้างโปรตีนในสมอง โปรตีนเหล่านี้ทำลายเซลล์ประสาท ทำให้สูญเสียความทรงจำ สับสน และพูดหรือเดินลำบาก
ไม่มีสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ อย่างแน่ชัด วิธีการรักษาการจัดการกับอาการ ตัวเลือกการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะของโรค

การรักษาบางอย่างรวมถึงการใช้ยา พฤติกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด รักษาทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากกับโรคนี้
รายละเอียดอาหารเสริม